Thai Bible Online About Faith Come By Hearing - Mp3 Download

ทราบหรือไม่ว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลกไม่สามารถอ่าน? นั่นเป็นเหตุผลที่ความเชื่อเกิดจากการได้ยินและใช้เสียง พระคัมภีร์ Bibles ในการเข้าถึงโลก เราเชื่อว่าพระคำของพระเจ้ามีไว้สำหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีการเข้าถึงน้อยที่สุดคือโลกที่ยากจนและไม่รู้หนังสือ

กว่า 35 ปีเราได้เห็นว่าพระคำของพระเจ้าให้ความหวังและความแข็งแรงให้กับผู้ที่ใช้เวลาในการฟัง จากคริสตจักรเพื่อหมู่บ้านห่างไกลมากที่สุดและ ถิ่นฐานที่ยังเข้าไม่ถึง, ความเชื่อเกิดจากการได้ยินอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาคริสตจักรของพระองค์และทำให้เหล่าสาวกที่มีพระคำของพระเจ้าในเสียง ความเชื่อเกิดจากการได้ยินเสียงของ Bibles ฟรีนอกจากนี้ยังมีการใช้งานโดยกระทรวงที่รู้จักกันดีมากสำหรับการเผยแพร่คำสอน, การปลูกคริสตจักรและการพัฒนาความเป็นผู้นำในหมู่บ้านชุมชนแออัด, เมืองกระต๊อบ, โรงพยาบาล, โรงเลี้ยงเด็กกำพร้า, คริสตจักรและคริสตจักรบ้าน

คำของพระเจ้าจะถูกออกอากาศไปทั่วโลก ผ่านBibleSticks, แผ่น MP3, podcasts และ วิทยุ FM, พระคำกำลังเข้าสู่หัวใจและเปลี่ยนชีวิต เรากำลังทำงานเพื่อบันทึกเสียง Bibles 2,000 ภาษาโดยในปี 2016 จะถึงร้อยละ 97 ของประชากรโลก

ดาวน์โหลดเสียงพระคัมภีร์ภาษาไทยในรูปแบบ mp3 ฟรี ที่นี่

Thai Bible Online ในรูปแบบไฟล์ Pdf

พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยในรูปแบบไฟล์ Pdf สามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้ ซึ่งแปลโดย Biblica เป็นภาษาไทยซึ่งจะใช้เป็นหลักในประเทศไทย การแปลภาษานี้จะใช้รูปแบบกึ่งเป็นทางการและใช้ปรัชญาการแปลผสม มันถูกแปลจากภาษาในพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์ใหม่แล้วเสร็จในปี 1999

Download Thai Bible Online ในรูปแบบไฟล์ Pdf ที่นี่

Thai Bible Online อ่านข้อพระคัมภีร์ออนไลน์สองภาษา ไทย - อังกฤษ

อ่านข้อพระคัมภีร์ออนไลน์สองภาษา ไทย - อังกฤษ ที่นี่
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ